Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący sie przy ul. Ogrodowej 12A jest otwarty w każdy wtorek, każdy piątek oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8 do 13. Przy dostarczaniu odpadów na PSZOK prosimy o posiadanie przy sobie dowodu opłaty za nie w celu okazania pracownikowi.

Informacja o przerwie w dostawie wody w dniu 17.01.2024r. - pobierz

Ogłoszenie o pracę - pobierz

Sprzedaż pojemników - pobierz

Informacja o przerwie w dostawie wody w dniu 02.11.2023r. - pobierz

Informacja o przerwie w dostawie wody w dniu 25.10.2023r. - pobierz

Informacja o możliwych przerwach w dostawie wody - pobierz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.  o. informuje, iż w dniu 25.05.2023r. w godzinach 8.00-15.00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości Michalinów oraz Włodzimirów (u odbiorców zaopatrywanych w wodę przez SUW Łukom).

Za utrudnienia przepraszamy

ZGKiUW Sp. z o.o. informuje, iż  wprowadził dla klientów odbioru wody i ścieków usługę eFaktura.

Usługa eFaktura polega na tym, że bezpłatnie wystawiamy i udostępniamy  fakturę w formie elektronicznej zamiast papierowej na  podany adres e-mail.

Zainteresowanych prosimy o złożenie stosownego oświadczenia znajdującego się w załączniku.

Załącznik - pobierz

 Dla osób regulujących płatności za faktury naszego zakładu w banku, umieszczamy blankiet polecenia przelewu - pobierz

W dniu 23 grudnia 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług wodnych sp. z o.o. bedzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zbiórka gabarytów - pobierz

Planowana przerwa w dostawie wody 1 sierpnia 2022 roku w miejscowościach  ZAGÓRÓW, OLEŚNICA, SKOKUM, WRĄBCZYN I WRĄBCZYN GÓRSKI - pobierz

Akcja sprzątanie lasu na Szubiankach - pobierz , plakat- pobierz

Apel w sprawie pomocy na rzecz Ukrainy- pobierz

SZAFOWANIE DLA TYMKA !!!!!!!

Plakat 1 pobierz

Plakat 2 pobierz

Plakat 3 pobierz

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego - pobierz

 

 

Informacja dla handlowców dot. opłaty targowej - pobierz

 

 Komunikat w sprawie epidemii COVID-19 

 

NIP 667 177 65 70
REGON 383574804
KRS 0000791120
Nr. konta 391020 2746 0000 3802 0019 9125
NR BDO - 000 100 220

tel. kom. 508134589

tel.stacjonarny 632748128

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /zgkzagorow/SkrytkaESP

Adres e-mail: zgk_umg@zagorow.pl

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych  Sp. z o.o. utworzony został w czerwcu 2019r w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.

Prezesem Zarządu spółki  jest Pan Michał Król.

Zakład zatrudnia 24 pracowników.

Najważniejsze zadania spółki to:

 • utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, parkingów, przystanków komunikacji publicznej oraz organizacja ruchu drogowego
 • eksploatacja wodociągów i zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 • eksploatacja miejskiej oczyszczalni ścieków, systemu kanalizacji zbiorczej, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych
 • utrzymanie czystości urządzeń sanitarnych
 • remonty i modernizacja mienia gminy
 • utrzymanie terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, zieleni komunalnej i zadrzewienia
 • nadzorowanie targowiska „Mój Rynek”
 • utrzymanie, konserwacje i eksploatacje lasów komunalnych stanowiących mienie komunalne gminy
 • prace remontowe dróg oraz chodników
 • prace w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • utrzymanie miejsc pamięci narodowej
 • odbiór odpadów stałych od mieszkańców Gminy

 

 

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Laskowski, można się z nią kontaktować poprzez adres e-mail: iod@selcom.pl tel. 509 776 801
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.