Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Przypominamy, że: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września br.

Spisz się przez Internet! To szybka i wygodna metoda udziału w spisie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

PS. W Urzędzie Miejskim w Zagórowie mieści się stanowisko komputerowe do samospisu.

 

 

Informacja dla handlowców dot. opłaty targowej - pobierz

 

 Komunikat w sprawie epidemii COVID-19 

 

NIP 667 177 65 70
REGON 383574804
KRS 0000791120
Nr. konta 391020 2746 0000 3802 0019 9125
NR BDO - 000 100 220

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych  Sp. z o.o. utworzony został w czerwcu 2019r w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.

Prezesem Zarządu spółki  jest Pan Michał Król.

Zakład zatrudnia 24 pracowników.

Najważniejsze zadania spółki to:

 • utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, parkingów, przystanków komunikacji publicznej oraz organizacja ruchu drogowego
 • eksploatacja wodociągów i zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 • eksploatacja miejskiej oczyszczalni ścieków, systemu kanalizacji zbiorczej, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych
 • utrzymanie czystości urządzeń sanitarnych
 • remonty i modernizacja mienia gminy
 • utrzymanie terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, zieleni komunalnej i zadrzewienia
 • nadzorowanie targowiska „Mój Rynek”
 • utrzymanie, konserwacje i eksploatacje lasów komunalnych stanowiących mienie komunalne gminy
 • prace remontowe dróg oraz chodników
 • prace w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • utrzymanie miejsc pamięci narodowej
 • odbiór odpadów stałych od mieszkańców Gminy

 

 

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Laskowski, można się z nią kontaktować poprzez adres e-mail: iod@selcom.pl tel. 509 776 801
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.