Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

 


Bilans -   pobierz

Rachunek zysków i strat  - pobierz

Informacja dodatkowa  - pobierz

                                                                                                            

                                                                                              SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK

 

Bilans - pobierz

Rachunek zysków i strat - pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz