Harmonogram odbioru

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 5, 62-410 Zagórów,

tel. kontaktowy: 63 27 48 128, email: zgk_umg@zagorow.pl

UWAGI DO HARMONOGRAMU:

- Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawiać przed posesję do godz. 7.00 w dniu planowanego odbioru.

- Niezgłoszenie reklamacji do następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji usługi.

-PRZYPOMINAMY O OZNACZENIU KOSZY NUMERAMI POSESJI

-APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE ZADEKLAROWNEJ SEGREGACJI

 Harmonogramy_IV kwartal_2019

Harmonogramy_I_polrocze_2020r

Harmonogramy II półrocze 2020r.

Harmonogramy I kwartał 2021r.- pobierz

Harmonogramy IV-VIII.2021r. - pobierz

Harmonogramy IX-XII.2021r. - pobierz

Harmonogramy I-VI 2022r. - pobierz

 Harmonogramy VII-IX 2022r. - pobierz

 Harmonogramy IX-XII 2022r. - pobierz

Harmonogram odbioru odpadów- Firmy - pobierz

Harmonogramy I-VI 2023- pobierz

Harmonogram odbioru odpadów I-VI 2023 - Firmy - pobierz

 Harmonogramy VII-XII 2023- pobierz

Harmonogram odbioru odpadów VII-XII 2023 - Firmy - pobierz

Harmonogramy I-VI 2024- pobierz

Harmonogram odbioru odpadów I-VI 2024 - Firmy - pobierz

Harmonogramy VII-XII 2024- pobierz

Harmonogram odbioru odpadów VII-XII 2024 - Firmy - pobierz