Cenniki, taryfy

Cennik za wywóz nieczystości płynnych od 02.01.2024r. - pobierz

Cennik usług sprzętu oraz pogotowia wod-kan od 02.01.2024r. - pobierz

Cennik za wywóz nieczystości płynnych od 01.06.2023r. - pobierz

Cennik usług sprzętu oraz pogotowia wod-kan od 01.01.2023r. - pobierz

Cennik za wywóz nieczystości płynnych od 01.02.2023r. - pobierz

Cennik usług sprzętu oraz pogotowia wod-kan od 01.01.2022r. - pobierz

Cennik za wywóz nieczystości płynnych od 01.01.2022r. - pobierz

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 2022-2024, pobierz

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 2018-2021, pobierz

Cennik za wywóz nieczystości płynnych od 8 czerwca 2020, pobierz

Cennik za wywóz nieczystości płynnych od 1 lutego 2021 - pobierz